bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
– obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


      Informujemy, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) [dalej jako „RODO”]:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli [dalej jako: WODN] w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 46 833 20 04, adres e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

3. Celem zbierania danych jest rekrutacja uczestników na formy doskonalenia zawodowego. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane również w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w formach doskonalenia kończących się wydaniem „Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia” organizowanych przez WODN w Skierniewicach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwy udział ww. formach doskonalenia organizowanych przez WODN oraz konieczne w celu udostępnienia strony internetowej.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.Opublikował: Magdalena Sobieraj
Publikacja dnia: 26.05.2018
Podpisał: Magdalena Sobieraj
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 5